Inboedelverzekering

Een verzekering die schade aan de gehele huishoudelijke inboedel dekt, ontstaan door alle van buiten komende onheilen. In feite zijn alle risico’s gedekt, maar uitgesloten blijven o.a. oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkern-reacties, overstroming, schade door dieren, schade ontstaan tijdens bewerking en reiniging e.d. Wanneer u de woning huurt kan ook het glas wat aanwezig is in de woning en bedoelt is voor lichtdoorlating meeverzekerd worden, evenals de door u aangebrachte verbeteringen. Verzekerd wordt op basis van nieuwwaarde. Wanneer het verzekerde bedrag wordt vastgesteld door middel van de zogenaamde inboedelmeter zal er een garantie tegen onderverzekering op de polis geplaatst worden. Zo bent u dus altijd goed verzekerd en zal er geen discussie ontstaan over het wel of niet te laag verzekerd zijn. U krijgt bij een totaalschade altijd de waarde van uw huishoudelijke inboedel uitgekeerd.

Voor wie bestemd

Particulieren in het bezit van huishoudelijke inboedel in zowel huur- als eigen woningen

Premie indicatie

Afhankelijk van de ligging en bouwaard van de woning zal de premie variëren tussen de € 1,45 en € 3,60 per duizend euro verzekerd bedrag. In sommige gevallen worden nog kortingen op de premie verleend. Voor kostbare inboedel zoals bijvoorbeeld lijfsieraden, kan gekozen worden voor uitgebreidere dekking waarvoor een premietoeslag zal gelden.

Voor het opvragen van een offerte kunt u gebruik maken van ons Offerteformulier brandverzekeringen.