Aansprakelijkheids verzekering

Deze verzekering, meestal kortweg AVP genoemd, dekt het aansprakelijkheidsrisico van een particulier voor schade aan derden in nagenoeg alle privé-situaties. Ook voorzover deze voortvloeien uit het bezit van dieren of (andere) (on) roerende zaken. Uitgesloten is echter het aansprakelijkheidsrisico dat met motor rijtuigen verband houdt.

Gekozen kan worden voor een dekking voor een alleenstaande, gezin zonder kinderen of een gezin met kinderen; in het laatste geval zijn alle gezinsleden verzekerd. Ook kinderen, die in verband met studie buitenshuis wonen, blijven verzekerd (ook na meerderjarigheid).

Voor wie bestemd

Particulieren, hetzij als alleenstaande, hetzij namens het hele gezin.

Premie indicatie

Rond de € 30,- (alleenstaande) tot € 45,- voor een gezin per jaar. Gebruikelijk is een verzekerd bedrag van € 1.250.000,-. Er is geen eigen risico van toepassing.

Voor het opvragen van een offerte kunt u gebruik maken van ons Offerteformulier particuliere aansprakelijkheidsverzekering.